NoSpang.com

Oppositie laakt uitgifte mijnbouwrecht
maandag, 12 mei 2014 11:52

PARAMARIBO - Negen assembleeleden uit de oppositie afkomstig van het Nieuw Front en de BEP hebben de president schriftelijk gevraagd duidelijkheid te geven over de verkregen informatie, dat de regering in of omstreeks februari 2013 er toe is overgegaan toch een tweede mijnbouwrecht uit te geven aan de Surinaamse mijnmaatschappij Tranquillo Mining NV voor een gebied ...

vallende onder de rechten van Newmont. Deze tweede uitgifte van een mijnbouwrecht aan een derde in eenzelfde gebied vallende onder een eerder uitgegeven mijnbouwrecht is flagrant in strijd met de wet, menen de assembleeleden.

Zoals bekend is bezit Golden Star enkele goudexploratierechten in het Saramaccagebied en heeft de regering Newmont, dat de belangen van Golden Star heeft overgenomen, opgedragen die rechten in ruil voor een ander gebied terug te geven aan de Staat. Naar zeggen van de parlementariërs is Newmont daartoe niet bereid gevonden en is de bedoelde ruil niet doorgegaan.

Ze onderstrepen dat met het toch uitgeven van het tweede mijnbouwrecht in het desbetreffende gebied het vertrouwen in onze rechtsorde ernstig verstoord wordt. Het niet naleven van afspraken kan grote juridische gevolgen hebben voor de bevolking, want die betaalt uiteindelijk het gelag.

In herinnering wordt gebracht dat grote investeringen nodig zijn voor tijdige exploratie naar en exploitatie van goud in dit gebied en wordt het als zeer aannemelijk geacht dat in dit geval de mogelijkheid wordt geboden aan Tranquillo Mining NV om dit onrechtmatig verkregen recht eenvoudig aan een derde door te verkopen. Enkelingen worden in zo’n geval van verkoop van deze rechten in feite in de gelegenheid gesteld zich zonder enige inspanning met vele miljoenen Amerikaanse dollars te verrijken.

”Kan de president aangeven of het wel verstandig en in het belang van het land is dat de regering, casu quo de minister van NH aan Tranquillo Mining NV een mijnbouwrecht uitgeeft, nu gebleken is dat deze nv een maatschappelijk kapitaal van SRD 10.000 heeft, waarvan geplaatst en gestort is SRD 2000?”, vragen de assembleeleden zich in gemoede af.


 


We hebben 871 gasten online

Polls