NoSpang.com

Presentatie resultaten Global GAP onderzoek
dinsdag, 13 november 2012 09:55

PARAMARIBO - De resultaten van het onderzoek- en begeleidingsproject voor het uitvoeren van de basisprincipes van Global Good Agricultural Practices (Global GAP) zijn door MN Food Impex aan het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gepresenteerd. MN Food Impex is het tweede bedrijf in een reeks van drie dat deelneemt aan het project. Het onderzoek is ...

gericht op het verschaffen van kennis en vaardigheden aan producenten van productietechnieken voor duurzame agrarische productie. Verder is er gefocust op het garanderen van de nationale voedselzekerheid naast het behouden en uitbreiden van exportmarkten voor Surinaamse landbouwgewassen.

Gelet op de exportintensiteit is voor het uitvoeren van dit project gekozen voor de cultuurgewassen boulanger, oker en sopropo. Met dit project wordt enerzijds de producent ter plekke richtlijnen aangeboden voor verbetering van het productieproces en de productieomgeving.

Anderzijds biedt dit project LVV direct de kennis om landbouwproducenten gericht de technische vaardigheden bij te brengen. Sinds mei 2012 zijn veldproefactiviteiten binnen dit project van start gegaan. Bij dit project wordt er een vergelijking gemaakt tussen het normale productiesysteem en het productiesysteem volgens de ontwikkelde richtlijnen van het ministerie, waarbij de basisprincipes van Global GAP zijn meegenomen.

Het droge seizoen was een grote spelbreker bij het planten en oogsten van sopropo. Maar het bedrijf heeft Global GAP-principes toegepast, waardoor de sopropoplanten goed zijn gegroeid. Er is weinig last van insecten ondervonden en er is zo min mogelijk gebruikgemaakt van pesticide.

Om tot betere productie te komen volgens de Global GAP-vereisten, zal het bedrijf in samenwerking met LVV moeten werken aan het trainen van het personeel en het bewustwordingsproces bij hen op gang moeten brengen. Daarnaast moet de veiligheid in acht worden genomen en moet de registratie van het plant- tot oogstproces nauwkeuriger geschieden.

Gopex International is het eerste bedrijf dat zijn onderzoeksresultaten van boulanger in augustus presenteerde. De veldproefactiviteiten zijn voor boulanger uitgevoerd door Gopex International, voor oker door MS Ibrahim en voor sopropo door MN Food Impex.

 

 


We hebben 686 gasten online

Polls